Nasz status
Dodane przez Redakcja dnia 07.12.2013 o godz. 18:36

 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego o charakterze non-profit, co oznacza, że podstawą naszej działalności jest praca społeczna członków Stowarzyszenia. Zrzeszyliśmy się w celu wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich. Wszystkie środki - finanasowe i rzeczowe - jakie uda nam się pozyskać od Darczyńców, przeznaczamy na realizację celów statutowych, nie czerpiemy z naszej działalności żadnych zysków i nie pobieramy wynagrodzeń.

 

Nazwa STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ"
Województwo ŚLĄSKIE
Numer KRS 0000357375
Powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
NIP 6431750128
Gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
REGON 241609177
Miejscowość M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Forma prawna STOWARZYSZENIE
Adres LIPOWA 3
Kod pocztowy 41-100
Data wpisu
do Rejestru
Stowarzyszeń
2010-05-27
Adres
WWW

www.lodolamacz.ubf.pl, lodolamacz-ogloszenia.blogspot.com

Email

lodolamacz.zsi@gmail.com, redakcja.lodolamacz@gmail.com

Data
przyznania
statusu OPP
2013-07-29
Nazwa
organu
reprezentacji
ZARZĄD
Sposób
reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ PREZES, SEKRETARZ LUB SKARBNIK