Radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!
Dodane przez Redakcja dnia 27.06.2013 o godz. 18:11

 Wakacje
Stowarzyszenie LODOŁAMACZ bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom za pomoc, współpracę i życzliwość w całorocznej pracy podjętej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kolejny rok naszej działalności zapisał się dobrymi działaniami i akcjami. Składamy podziękowanie Dyrekcji Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich, która umożliwia Stowarzyszeniu realizację zadań statutowych i patronuje naszemu Stowarzyszeniu. Serdecznie dziękujemy! Wszystkim Państwu: rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom i naszym podopiecznym oraz osobom i firmom wspierającym nasze działania życzymy radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Załoga LODOŁAMACZA