"Lodołamacz" w Portugalii z Erasmusem .
Dodane przez Redakcja dnia 30.04.2018 o godz. 23:44

 

 

 

W dniach 22 – 28 kwietnia Aleksandra Niedźwiedź-Stawarz i Gabriela Pietrzak nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich wzięły udział w szkoleniu Special Needs: The Challenge of Inclusion w ramach miedzynarodowego programu Erasmus. Szkolenie odbywało się w uroczej miejscowości Sesimbra w Portugalii. 

 

 ANS, fot. GP


Rozszerzona zawartość newsa

W dniach 22 – 28 kwietnia Aleksandra Niedźwiedź-Stawarz i Gabriela Pietrzak nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich wzięły udział w szkoleniu Special Needs: The Challenge of Inclusion w ramach miedzynarodowego programu Erasmus. Szkolenie odbywało się w uroczej miejscowości Sesimbra w Portugalii.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych krajów europejskich m.in. Serbii, Litwy, Niemiec, Polski, Irlandii, Włoch.

 

Był to bardzo intensywny i ciekawy tydzień. Poznałyśmy system edukacji w Portugalii i w innych krajach europejskich. Mogłyśmy zobaczyć warunki w jakich uczą się portugalskie dzieci, te zdrowe i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dyskutowaliśmy na temat szans i zagrożeń jakie niesie edukacja włączająca. Pierwszego dnia grupy z poszczególnych krajów prezentowały informacje o sobie i o kraju, z którego pochodzą i o organizacji edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Furorę zrobiły polskie michałki i ciasteczka, które na te okazję upiekłyśmy. Mogliśmy również wysłuchać wykładu Profesora z Uniwersytetu w Lizbonie o edukacji osób niesłyszących, niewidomych i głuchoniewidomych. Bardzo ciekawą część wykładu stanowiły ćwiczenia. Mogliśmy przekonać się jak trudna jest komunikacja i orientacja w świecie osób z tymi dysfunkcjami. Drugiego dnia udaliśmy się do szkoły. Szkoła była bardzo duża, ponieważ uczy się w niej ponad 1000 uczniów, część z nich to imigranci pochodzący z Afryki i kolonii portugalskich. W szkole są klasy, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami i oddziały specjalne, dla uczniów z autyzmem lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Nauczyciel, który nas oprowadzał zajmował się nowoczesnymi technologiami, wspierającymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Było to dla nas bardzo ciekawe, co mówił, ponieważ jego praca polegała na zamawianiu sprzętu np.: laptopa, tabletu, specjalnej maszyny do pisania, dla uczniów, którzy tego potrzebują. W osłupienie wprawiło nas wyposażenie sali do muzyki( profesjonalny sprzęt do nagrywania muzyki) służące uczniom, którzy mają problemy szkolne wynikające z ich zachowania, mogą tam pokazać swoje talenty, a jak wiadomo muzyka łagodzi obyczaje. Kolejny dzień szkolenia rozpoczął się wykładem o uczniach z autyzmem lub zespołem Aspergera. Mogliśmy przekonać się jak trudne są zwyczajne zadania dla uczniów z dysfunkcjami, jeśli mają zaburzenia uwagi, czucia, percepcji, na sobie samych, ponieważ wykonywaliśmy ćwiczenia z zawiązanymi oczami i słuchaliśmy poleceń w języku angielskim Następnie dowiedzieliśmy o nowych technologiach, które wspomagają terapię językową uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia pokazały w jak różny sposób można wykorzystać programy komputerowe i internet w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami. Dowiedzieliśmy również w jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji włączającej, w nowoczesnej edukacji, kiedy nauczyciel nie uczy, ale jego rolą jest koordynacja pracy zespołów uczniowskich, które same muszą dochodzić do wiedzy. Kolejny dzień upłynął na wizycie w instytucie CREF w Cerizizimbrze, który zajmuje się szkoleniami nauczycieli oraz edukacją osób dorosłych. Zwiedzaliśmy warsztaty, gdzie dorosłe osoby z niepełnosprawnością mogły przygotowywać się do pracy przy wykonywaniu prostych czynności takich jak: parzenie kawy, pieczenie, prace stolarskie i ślusarskie. Następnie wzięliśmy udział w wykładzie o systemie edukacji w Portugalii i efektach pracy programem TEACCH. Odwiedziliśmy również szkołę w Cerzizzimbrze.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy ośrodek APCAS znajdujący się w Seixal niedaleko Lizbony,, który realizuje projekt, polegający na włączaniu dzieci z dysfunkcjami do zabawy z innymi. Najważniejsza jest gra w Boccie, grę zespołową, w której używa się specjalnych piłek o różnej ciężkości. Projekt jest realizowany w każdym roku. Codziennie przez 2 godziny, dzieci z różnych szkół, ośrodków o różnych dysfunkcjach, w różnym wieku mogą wspólnie spędzać czas i bawić się.

Następnie pojechaliśmy do Instytutu Helen Keller. Jest to szkoła dla dzieci zdrowych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla dzieci niewidomych i niesłyszących. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądają klasy i sale terapeutyczne. Szkoła jest wyposażona w wiele nowoczesnych urządzeń, które wspomagają edukację, terapię oraz naukę zawodu.

 

Szkolenie to nie tylko warsztaty i wykłady, mogliśmy zakosztować wspaniałej portugalskiej kuchni, głównie obfitującej w ryby pod różnymi postaciami, które najczęściej jada się z ziemniakami. Poznaliśmy uroki miasteczek portugalskich, małych uliczek i pięknych aluzji (dekoracje ceramiczne na budynkach, głównie w biało-niebieskich barwach), elementy tamtejszej kultury w postaci Fado. Urzekły na portugalskie krajobrazy.