Informacja o działalności Stowarzyszenia LODOŁAMACZ
Dodane przez Redakcja dnia 06.02.2020 o godz. 00:59

Prezes Stowarzyszenia LODOŁAMACZ działającego przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich składa informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia od roku 2013.


Celem Stowarzyszenia na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi LODOŁAMACZ od momentu powstania jest działalność pożytku publicznego. Aktywność Stowarzyszenia jest zgodna z jego założeniami oraz statutem i jest nastawiona głównie na wspieranie niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych, w chwili obecnej Szkoły Podstawowej nr 20.


Od roku 2013 suma pieniędzy wydanych na rzecz szkoły wyniosła 90,720 zł. Obecnie na naszym koncie jest ponad 23 tysiące złotych, która to kwota zostanie przeznaczona na rzecz dzieci oraz poprawi jakość funkcjonowania szkoły.


Do tej pory poczyniliśmy wiele inwestycji.
Środki z darowizn 1%, zbiórek publicznych, zbiórki nakrętek przeznaczyliśmy na remont sali terapeutycznej, remont biblioteki, wyposażenie i remont sali rehabilitacyjnej, wyposażenie klas w rzutniki, remonty podłóg w salach lekcyjnych oraz wyposażenie świetlicy w stoły, krzesła oraz meble.
Systematycznie wspieramy pracownię terapii, pedagoga i psychologa materiałami pomocniczymi do zajęć.


Pozyskaliśmy darowizny rzeczowe i finansowe – wsparły nas m.in. zakłady i firmy tj.: Otmuchów, WSS Społem, Walcownia, Bank Śląski, Bank WBK Bank Zachodni, Spółdzielnia Siemianowice, Aqua Sprint , Elstan, Zakłady Wojskowe Rosomak S.A


W trakcie tych wielu już lat staramy się by dzieci integracyjne uczestniczyły w różnych wydarzeniach skierowanych do nich m.in.: cyklicznie zabieramy dzieci integracyjne na Basen, do kręgielni Renoma, gdzie rozgrywają się turnieje, na kulig do Wisły i Istebnej, paraspartakiady i olimpiady, zawody w Bocci, wiele razy uczestniczyliśmy w piknikach integracyjnych.


Wszystkie te działania są możliwe, dzięki współpracy i zaangażowaniu dyrekcji i pracowników szkoły oraz rodziców.

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które ma status organizacji pożytku publicznego, dlatego możemy pozyskiwać środki pochodzące z 1% podatku dochodowego. Prosimy o dalsze wsparcie i pamięć podczas corocznego rozliczania podatku Pit.