Konferencja „Wiem i nie boję się”
Dodane przez Redakcja dnia 03.10.2011 o godz. 21:41W czwartek, 29 września Barbara Stadnik, Prezes Stowarzyszenia Lodołamacz uczestniczyła w konferencji Wiem i nie boję się. Konferencja była poświęcona edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.


Więcej o konferencji: 


Rozszerzona zawartość newsa


Wiem i nie boję się


    Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub niedomagania. Bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności każdy z nas podlega tym samym prawom rozwojowym. Wszyscy ludzie odczuwają te same potrzeby, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego i godnego życia. Należy jednak mieć na uwadze, że osoby niepełnosprawne wymagają szczególnego wsparcia, edukacji i odpowiedniej pomocy dostosowanej do ich specyficznych możliwości i potrzeb.

        Dzieci i młodzież niepełnosprawni intelektualnie mają niewiele możliwości edukacji zdrowotnej.

        W każdej dziedzinie życia są uzależnieni od ludzi zdrowych. Nie są w stanie uzyskać podstawowych informacji związanych z dojrzewaniem, anatomią, fizjologią ciała czy higieną. W związku z powyższym ignorowanie problemu, odbiera osobom niepełnosprawnym szansę na prawidłową edukację.

        Nie możemy sobie pozwolić na pozostawienie  ich  samych z problemami,  pragnieniami,  pytaniami i doświadczeniami.

    Istotnym jest, aby dotrzeć do świadomości rodziców, opiekunów i wychowawców. Muszą zrozumieć, iż ich niepełnosprawne dzieci, które obdarzają bezgraniczną miłością, z czasem dorastają. W kontraście z niedojrzałością psychiczną pojawiają się zmiany w wyglądzie charakterystyczne dla obu płci. Zmienia się budowa ciała i jego proporcje. Pojawiają się zmiany w zachowaniu związane z potrzebami kontaktów interpersonalnych. Chłopiec i dziewczynka mają prawo wiedzieć co dzieje się z ich ciałem i w jaki sposób bez niepotrzebnych emocji reagować na zmiany zachodzące w organizmie.

    Nasze spotkania, mają na celu przygotowanie z jednej strony dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z drugiej ich rodziców, opiekunów i wychowawców do rozmów na temat higieny dnia codziennego, odpowiedniej diety i procesów dojrzewania.
 
    Ponadto w trakcie spotkań szczególna uwaga zostanie zwrócona na to, aby młodzież i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną:

    - potrafiły dbać o swój wygląd;
    - wiedziały jak należy dbać o higienę osobistą ze szczególnym  uwzględnieniem higieny narządów płciowych;
    - potrafiły zachować swoją intymność w trakcie wykonywania czynności higienicznych czy załatwiania potrzeb fizjologicznych.

W dalszej kolejności, po uzyskaniu zgody rodziców, opiekunów, wychowawców zamierzamy, wraz z zespołem pracowników Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dokonać oceny masy ciała, wzrostu, ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi oraz wykonać badanie piersi u dojrzewających dziewczynek. Umożliwi to wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości i zwróci uwagę opiekunów na stan zdrowia dzieci.
 
Prof. dr hab. n. Med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Kierownik Katedry Zdrowia Kobiety ŚUM w Katowicach


Folder: 1 | 2 | 3 | 4

[Źródło: Olimpiady Specjalne. Polska. Śląskie http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=215700141790845]